INSULAE | Bornholms Energi og Forsyning

INSULAE

Projektformålet er at fremme overgangen til vedvarende energi for øerne i EU, og demonstrere hvordan det praktisk kan gribes an, på Bornholm og to andre ”fyrtårns-øer”.

Projektperiode: 48 måneder med forventet start 01.04.2019 og slut 28.2.2023

Program: EU - Horizon 2020: Decarbonising Energy Systems of Geographical Islands

Projektpartnere:CIRCE (Lead), DTU, BEOF, EL-Net Øst, Bornholms regionskommune + 22 andre partnere

Projektformål

Hovedindholdet er at skabe en simuleringsmodel for øer, the INSULAE Investment Planning Tool, IPT. Denne opgave løses centralt i projektet, men vi vil selvfølgelig bidrage med vores erfaringer med den bornholmske simuleringsmodel.  IPT skal anvendes til at lave en Action Plan for energiudviklingen for alle de deltagende øer, også Bornholm – dermed får vi som en del af projektet eksterne øjne på vores muligheder for at gøre vores energisystem CO2-neutralt.

Tre øer er ”fyrtårne” i projektet: Bornholm og Madeira, samt den kroatiske ø Unije. Derudover deltager fire ’følger’-øer, Menorca (Spanien), Norderney (Tyskland), Psara (Grækenland) og Bonaire (de hollandske Antiller). Dermed repræsenterer øerne et bredt udsnit af størrelse og energistruktur. Desuden deltager en række europæiske energirelaterede virksomheder, i alt deltager således 27 europæiske partnere

BEOFs og de danske partneres rolle

BEOF og El-Net Øst vil se på hvordan de forskellige energikilder biogas, vindenergi, solenergi og fjernvarme kan udnyttes bedst muligt i samspil.

Området ved Åkirkeby er et meget velegnet demonstrationsområde til dette formål, da der i tilknytning til 60/10 kV-transformeren i Kalby både er vindmølleparken ved Kalby, den nye solcellepark på Bodelyngsvejen, fjernvarmeværket, biogasanlægget samt beboere i Aakirkeby

DTU (Danmarks Tekniske Universitet) vil lave forsøg på Bornholm med ladere til el-køretøjer og optimering af deres samspil med el-nettet. Helt konkret vil DTU lave et jævnspændingsnet på Rønne havn, m ed tilførsel af el produceret på mindre vindmøller og solceller, samt ladere til elbiler, netbatteri mv. Det interessante ved jævnspændingsnettet er, at solceller, vindmøller, batterier og ladere kan tilsluttes uden invertere, og derved kan de forbundne investeringer og invertertab undgås.

Kommunen skal bl.a. levere kommunale data, og informere om projektet, og deltage i udarbejdelsen af action-planen for energiudviklingen for Bornholm.

Download projektbeskrivelse her