PVTP

Projektet vil gerne etablere en testplatform for solcelleanlægs netunderstøttende funktioner

Projektperiode: 01.08.2016 – 31.07.2018

Program: ForskEL 12421

Projektpartnere: DTU (lead), BEOF, Kenergy, eniig, SolarConnectivity

 

Projektformål

Projektet har til formål at bygge bro mellem de muligheder som et solcelleanlæg (PV) stiller til rådighed og et netselskabs behov for systemydelser. Projektet vil gerne etablere en testplatform for solcelleanlægs netunderstøttende funktioner som:

  • levering af systemydelser ved normaldrift
  • levering af inerti
  • kortslutningseffekt og spændingskvalitet
  • avancerede frekvens og reaktiv effekt strategier

Der tages udgangspunkt i den nyeste teknologi og tekniske forskrifter, fx kommunikation via Sunspec protokol og til BEOF’s scada. Helt konkret vil vi fra BEOF’s kontrolrum bl.a. regulere den reaktive effekt på Campus Bornholms 180 kW solcelleanlæg og måle påvirkningen i nettet. Bornholm har installeret knap 8 MW solcellekapacitet, hvilket skal ses i sammenhæng med øens maksimale effektbehov på 55 MW.

I foråret 2018 forventes nettilslutning af 2 x 7,5 MW solcellekapacitet, som yderligere understreger behovet for at opnå fortrolighed med at kunne drage nytte af PV’s systemydelser og forecaste produktionen.

 

BEOFs rolle

BEOF rolle er primært at teste funktionaliteten af var-reguleringen via kontrolrummet. I den forbindelse skal scada-anlægget udbygges med skærmbilleder og engineering tilføres, så der kan blive et samspil med Campus Bornholms solcelleanlæg. Desuden skal der etableres udstyr i CB’s 10/0,4 kV st. 595 transformerrum og fiber til dette samt kælder, hvor inverter manager befinder sig.

 

Download projektbeskrivelse her