Smart Grid PV

Smart Grid PV understøtter arbejdet i EcoGrid-projektet.

Forskellige forsøg indsamler viden om, hvordan store mængder af solcelle-el kan integreres i elnettet.

Først tester man påvirkningerne i laboratoriet hos DTU, og derefter forsøger man at styre de solcelleanlæg, der opsættes i forbindelse med PV Island Bornholm. 

Formålet med Smart Grid PV-projektet er at udføre målinger for at undersøge nettet for de belastninger der forventes at komme i fremtiden. Der er installeret måleudstyr på transformerstationer, hvor der er tilsluttet flere solcelleanlæg, og der arbejdes med at opsamle data fra transformer og solcelleinverteren.

Samarbejdspartnerne i projektet er Danfoss Inverters, DTU Elektro og EnergiMidt.