Solar Smart System Bornholm | Bornholms Energi og Forsyning

Solar Smart System Bornholm

Projektets fremme udviklingen indenfor solcellepaneler, der både producerer el og varme/køling, særligt til brug for erhverv og boliger uden for fjernvarmeområder for dermed også at fremme udfasningen af oliefyr. 

Projektperiode: 01.10.2017 – 01.05.2019

Program: EUDP File no. 64017-05200

Projektpartnere: Racell (lead), BEOF, Danfoss, DTU; Cowi

 

Projektformål

Projektets formål er at fremme udviklingen indenfor solcellepaneler, der både producerer el og varme/køling, særligt til brug for erhverv og boliger uden for fjernvarmeområder for dermed også at fremme udfasningen af oliefyr. 

Derudover skal projektet udvikle en design- og projekteringsprocedure, der gør det muligt at tilpasse PVT-E-konceptet (solcellepaneler der leverer el + varme/kulde via varmepumper) til de specifikke behov hos erhvervsvirksomheder samt mindre bysamfund og boliger uden for fjernvarmeområder.

Projektet involverer en større virksomhed (Bornholms Lufthavn) og Arnager Borgerforening, da det er planen at opsætte et pilotanlæg for boliger i Arnager. Projektet vil løbende blive koordineret med både EcoGrid 2.0-projektet og Bornholms strategiske energiplan for at sikre den optimale indpasning af forsyningssystemet i øens samlede forsyning.

BEOFs rolle

BEOF medvirker i projektledelse, interessentinddragelse og formidling. Desuden skal BEOF sikre projektets kobling til den strategiske energiplanlægning for Bornholm.
Projektet skaber værdi ved at styrke og udvikle viden, projekter og investeringer på Bornholm. Dertil kommer at projektet understøtter energistrategien.

 

Download projektbeskrivelse her