Betalingsvedtægt

Her kan du downloade de specifikke regler og vilkår for spildevandspriserne.

I betalingsvedtægten kan du læse mere om for eksempel tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag, vejbidrag, private spildevandsanlæg, regler for udtræden af spildevandsforsyningsselskabet og for genindtræden i spildevandsforsyningsselskabet, regler for septiktanke, samletanke og lignende 

 

Klik her (pdf)