Klimatilpasning | Bornholms Energi og Forsyning

Eksperterne forventer, at vi får et varmere, vådere og vildere klima

Bornholms Energi & Forsyning er en af flere væsentlige aktører i Bornholms Regionskommunes klimatilpasningsplan.

Eksperter forventer, at de klimatiske ændringer i Danmark medfører et varmere klima med større mængder nedbør. Nedbøren vil komme med øget hyppighed, intensitet og varighed. Vi vil få et mere ekstremt vejr.

Forandringerne stiller store krav til vores kloaksystem - og ikke mindst til hvordan vi f.eks. håndterer regnvand.

Derfor er Bornholms Energi & Forsyning involveret i en række konkrete klimatilpasningsprojekter - samtidig med, at vi i vores daglige virke konstant forsøger at tage hensyn til et varmere, vådere og vildere klima.

Læs mere om Bornholms Regionskommunes indsatser i forhold til klimatilpasning her (link)

Læs mere om nogle af vores projekter her.