Klar til klimaændringer | Bornholms Energi og Forsyning

Klar til klimaændringer 

Klimaet ændrer sig i disse år. Vi får højere temperaturer, flere storme med kraftigere vindstyrker og mere massive regnskyl. Det er eksperterne enige om. 

Eksperterne er til gengæld ikke enige om årsagen til klimaændringerne. Nogle mener, det skyldes menneskeskabt C02-udledning, mens andre giver naturlige variationer skylden. Uanset hvem der har ret, er det nødvendigt, at vi tager hånd om følgerne af klimaændringerne. Og det gør vi i Bornholms Energi & Forsyning. 

Først og fremmest prøver vi at tilpasse spildevandssystemet til de voldsommere regnskyl. Det gør vi blandt andet ved at anvende større rør, når vi renoverer og fornyer ledningsnettet. 

Selv om vi løbende udbygger ledningsnettet, kan vi dog ikke være sikre på, at rørene til enhver tid kan klare ethvert regnskyl. Det vil nemlig kræve så store ændringer, at det økonomisk set er helt urealistisk.

I stedet prøver vi på at imødegå følgerne af styrtregn ved at etablere søer og regnvandsbassiner, hvor vi opsamler vandet. Herfra fordamper en del, og resten leder vi lidt efter lidt ud i ledningsnettet.

Arbejdet med at tilpasse spildevandssystemet til de fremtidige behov er beskrevet i Bornholms Regionskommunnes spildevandpslan.
Den kan du downloade her (pdf).