Mindre regnvand i kloakken | Bornholms Energi og Forsyning

Mindre regnvand i kloakken

Klimaændringerne medfører pludselige og massive regnskyl, der belaster kloaksystemet meget voldsomt. Du kan aflaste kloaksystemet ved at lade regnvandet sive ned i jorden eller ved at forsinke udledningen til det offentlige ledningsnet. 

Sådan begrænser du mængden af regnvand i det offentlige kloaksystem: 

• Led regnvandet ud i faskiner eller på græsarealer på din egen grund.

• Led regnvandet ud i vandbassiner eller kunstige lavninger på din grund og lad det fordampe herfra.

• Vælg belægninger i indkørsler og på terrasser, som regnvandet kan trænge igennem.

• Opsaml regnvandet i regnvandstønder og brug det til havevanding.

• Sørg for at flisebelægninger har fald ud mod græsarealer, så regnvandet ikke løber ud i ledningsnettet.

Det er en god ide at søge rådgivning hos en autoriseret kloak­mester. Du skal huske at søge om tilladelse hos kommunens teknik og miljøafdeling, inden du etablerer faskiner på din grund.