Pas på kloak og afløb | Bornholms Energi og Forsyning

Pas på kloak og afløb

Er din kloak og dit spildevandssystem i topform, kan det spare dig for en lang række udgifter og ubehageligheder.

Indendørs

• Hæld ikke fedt ud i køkkenvasken. Hæld det i stedet i en tom mælkekarton og læg det i skraldespanden.

• Rens vandlåse og afløb med jævne mellemrum.

• Skyl ikke vatpinde, hygiejnebind, bleer og andet affald ud i toilettet.

• Hæld aldrig terpentin, malingrester, medicin og andre kemikalier ud i afløbet.

 

Udendørs

• Rens tagrender for blade om efteråret.

• Rens vandlåse og gulvriste med jævne mellemrum.

• Tjek af og til om rensebrønden foran dit hus er ved at stoppe til.

• Hold øje med terrænet rundt om brønde på din grund. Hvis jorden sætter sig, kan det være tegn på brud.

• Plant ikke træer over eller umiddelbart ved siden af kloakrør.

• Dæk ikke kloakdæksler til med jord eller fliser.

• Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du skal have repareret dit kloaksystem.