Priser | Bornholms Energi og Forsyning

Priser spildevand

 

SPILDEVAND
TAKSTER OG GEBYRER 2021
 
Takster (privat)   Med moms  Note Uden moms
Fast afgift pr. spildevandsstik  kr./år 693,75         5  555,00
Pris pr. m3 spildevand  kr./m3 40,45 2-3-4 32,36
         
Takster (erhverv)        
Spildevand 0-500 m  kr./m3 40,45 2-3-4 32,36
Spildevand 500-20.000 m3   kr./m3 32,36 2-3-4 25,89
Spildevand over 20.000 m  kr./m3 16,18 2-3-4 12,94
         
Tilslutning (privat)        
Pr. boligenhed kr./enhed 54.800,00    43.840,00
Uden regnvand kr./enhed  32.880,00  1-5  26.304,00
         
Tilslutning (erhverv)        
Pr. påbegyndt 800 m2 kr. 54.800,00   43.840,00
Uden regnvand kr.   32.880,00  1-5  26.304,00
         
Gebyrer        
Udskrift af regningskopi kr.  62,50 6  50,00
Flytteopgørelse kr.   93,75 6  75,00
Flytteopgørelse - lejere i ejerbolig kr. 125,00   100,00
Rykkergebyr kr.  100,00   100,00
Kort afdragsordning  kr.  125,00   100,00
Erstatning elektronisk måler kr./enhed  1.250,00   1.000,00
         
Septiktanke (tømningsordning)        
Tømning hvert år kr./år  528,38    422,70
Tømning hvert 2. år  (pr. år) kr./år  264,19    211,35
Tømning hvert 3. år  (pr. år) kr./år   176,13   140,90
Tømning hvert 4. år (pr. år) kr./år 132,10   105,68
Tømning efter forgæves kørsel  kr. 357,93   286,34

Se specifikke regler og vilkår i betalingsvedtægten. Klik her.

Taksterne er fastsat i forhold til udmeldt prisloft fra Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.

1. Der betales 60 pct. tilslutningsbidraget, hvis der ikke tilsluttes regnvand, jf. betalingsvedtægten.

2. Taksten er inklusiv spildevandsafgift til staten på ca. 1,05 kr./m3 uden moms. 

3. Der betales 2 x m3-takst for tømning af slam, tømmetank m.v. til renseanlæg jævnfør betalingsvedtægten.

4. Der betales særbidrag for særligt forurenet spildevand, jf. betalingsvedtægten.

5. Fast vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag reguleres jævnfør Betalingsvedtægten med det af Danmarks Statistik udarbejdede nettoprisindeks pr. april det foregående år: Nettoprisindeks april 2020 = 103,9.
Udgangspunkt:
Tilslutningsbidrag: 30.000 kr. ekskl. moms, basisindeks april 1998 =71,1.
2021: (30.000*103,9/71,1) = 43.840 kr. ekskl. moms (afrundet til nærmeste 10'er) 

Tilslutningsbidrag uden regnvand= 60 % af ordinært tilslutningsbidrag
2021: (43.840*0,6) = 26.304 kr. ekskl. moms 

Fast bidrag: 400 kr. ekskl. moms, basisindeks april 2000 = 74,9
2021: (400*103,9/74,9) = 555 kr. ekskl. moms

6. Gebyrer er tilnærmet Energitilsynets standardgebyrer. 

Taksterne er fastsat i forhold til udmeldt prisloft fra Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.

Trappemodel for vandafledningsbidrag, jævnfør betalingsvedtægten: (for erhverv på markedsmæssige vilkår)

takst 1 = højeste takst: For vandforbrug fra 0 m3  til og med 500 m3      

takst 2 = 0,80 * takst 1: For vandforbrug fra 500 m til og med 20.000 m3

takst 3 = 0,40 * takst 1: For vandforbrug over 20.000 m3

 

Hent priser på spildevand 2021 her (.pdf)