Projekter

Bornholms Energi & Forsyning gennemfører en lang række projekter, der både skal forbedre vores vandkvalitet og sikre, at spildevandet bliver renset bedst muligt.

Her kan du følge med i nogle af de projekter, som Bornholms Energi & Forsyning gennemfører. 

Vores arbejde med vand og spildevand er af væsentlig betydning for både trivsel og sundhed - og derfor underlagt en lang række krav og lovgivninger. På samme måde spiller Bornholms Regionskommunes vand- og spildevandsplaner en stor rolle.

Aktuelle projekter

Allinge

Vi udskifter defekt kloak og vandledning på Teaterstræde. Ledningsanlægget er etableret i 1950'erne.

Projektet afsluttes uge 37.

Østerlars

Vi forer kloakledninger på Olsonsvej og Vinkelvej.  Projektet har til formål at forny og tætne kloakledninger fra 1950'erne, som har stor indsivning af drænvand.

Lobbæk

Vi laver ny kloakering af 10 ejendomme i henhold til vandplan 2015 fra Bornholms Regionskommune.

Projektet afsluttes i oktober 2018