Projekter | Bornholms Energi og Forsyning

Projekter

Bornholms Energi & Forsyning gennemfører en lang række projekter, der både skal forbedre vores vandkvalitet og sikre, at spildevandet bliver renset bedst muligt.

Her kan du følge med i nogle af de projekter, som Bornholms Energi & Forsyning gennemfører. 

Vores arbejde med vand og spildevand er af væsentlig betydning for både trivsel og sundhed - og derfor underlagt en lang række krav og lovgivninger. På samme måde spiller Bornholms Regionskommunes vand- og spildevandsplaner en stor rolle.

Aktuelle projekter

HASLE

Bornholms Spildevand A/S går nu i gang med kloakrenoveringen i Hasle. Arbejdet udføres af entreprenør Vitek. Når arbejdet er tilendebragt, vil kloakledningernes funktion være sikret de kommende 75 – 100 år.

Nedenfor er en oversigt over, hvad kloakrenoveringen indebærer.

1. Forarbejder, opmåling og spuling

I starten af uge 18 begynder vi forarbejder, opmåling og spuling af kloakkerne. Arbejdet vil løbe til og med uge 22.

Spulingen kan medføre opstigende vand i kloaksystemet med tilhørende stikledninger. Vi anbefaler derfor, at du tildækker gulvafløb og toiletsæder. Du vil modtage en seddel i postkassen på ejendommen 1-2 dage, før spulingen udføres.  

2. Foring af kloakledninger

Efter påske påbegynder vi arbejdet med at forny kloakledningerne ved hjælp af de mest moderne teknikker indenfor opgravningsfri kloakfornyelse, hvor der føres en form for foring ind i de eksisterende kloakledninger. Det er både hoved- og stikledninger der bliver foret, dog bliver stikledningerne kun foret frem til skel. Bemærk at foring af stikledningen kan blive udsat til 2019.

Foringsarbejdet forventes at vare cirka 3-4 uger. Du vil modtage nærmere besked fra VITEK om tidspunkt for udførelse på din vej. Bemærk at når kloakledningerne bliver tætnet, kan det give forhøjet grundvandstand i området og evt. gener med indtrængende fugt i kælder og lignende.

3. Kontrol og retablering

Som en del af kvalitetssikringen afsluttes renoveringen med, at vi spuler og udfører en sidste TV-inspektion for at sikre, at alt er, som det skal være.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektansvarlig Kasper Juel-Berg på tlf. 60 26 24 12 eller mail kjb@beof.dk

Se tidsplanen for arbejdet her

RØNNE 
(Fiskerbakken, Storegade og Sletten)

Bornholms Energi & Forsyning har planlagt at etablere en regnvandsledning i Fiskerbakken, Storegade og Sletten i Rønne, der skal aftage vej- og tagvand. Herefter kan der i fremtiden sikres en bedre afledning af regnvand og modvirke overbelastning af spildevands-ledningerne i området ved kraftig regn.

Grave- og ledningsarbejdet vil blive igangsat i uge 10 og vil vare frem til slutningen af juni måned.

Tag og overfladevand fra facaderne skal omlægges til den nye regnvandsledning, og Bornholms Energi & Forsyning fører en regnvandsstikledning frem til fortov, hvor tagvand omkobles.

BRK Vej & Park er entreprenør
Entreprenør på opgaven er BRK Vej & Park, som vil stå for planlægning af opgravning og afspærring. Der vil blive perioder, hvor det ikke er muligt af køre i bil til jeres ejendom, og det vil heller ikke være muligt at parkere på gaden. BRK Vej & Park vil sørge for, at i bliver varslet i tide, og at generne bliver mindst mulig.

Kort over gravearbejdet
Inden gravearbejdet sættes i gang vil samtlige facader m.v. blive fotoregistret. Kortudsnit med markering af hvilke ejendomme der bliver direkte berørt af gravearbejdet, kan ses ved at klikke på linket her: Kort

Tagnedløbsbrønde
Hvis der mangler tagnedløbsbrønde ved din ejendom, kan Bornholms Energi & Forsyning etablere den i forbindelse med omlægning af regnvandsledningen. Omkostningen vil blive faktureret til lodsejer, pris pr. tagbrønd 5.000,- kr. inkl. moms. Lodsejer vil blive kontaktet inden montering af tagbrønd igangsættes.

Spørgsmål
Kontakt John W. Hansen, Projekt Ansvarlig hos Bornholms Energi & Forsyning, på tlf. 56 900 253 .

RØNNE
(Teglgårdsvej og Pingels Alle)

Uge 18 / ultimo april 2019 starter PL Entreprise A/S ledningsarbejdet, der har til formål at afskære regnvandet fra Pingels Alle Søen, fra spildevandsledningerne i området.

Den ny regnvandsledning etableres som en styret boring, så gravearbejdet vil begrænse sig til to huller, henholdsvis i Teglgårdsvej og i Pingels Alle ved søen.

Ledningsarbejdet forventes at være afsluttet i løbet af 2-3 uger.

Se kort over gravearbejdet her

 

SNOGEBÆK

Bornholms Spildevand A/S går nu i gang med 4 etape af kloakrenoveringen i Snogebæk og Balka. Arbejdet udføres af entreprenør NCC Construction / Villy Poulsen. Når arbejdet er tilendebragt, vil kloakledningernes funktion være sikret de kommende 75 – 100 år. Nedenfor er en oversigt over, hvad kloakrenoveringen indebærer. 

Forarbejder, opmåling og spuling
I starten af uge 21 maj 2019 begynder vi forarbejder, opmåling og spuling af kloakstikledningerne. Spulingen kan medføre opstigende vand i kloaksystemet med tilhørende stikledninger. Vi anbefaler derfor, at du tildækker gulvafløb og toiletsæder. Du vil modtage en seddel i postkassen på ejendommen 1-2 dage, før spulingen udføres.  

Foring af kloakledninger
Uge 21 påbegynder vi arbejdet med at forny kloakstikledningerne ved hjælp af de mest moderne teknikker indenfor opgravningsfri kloakfornyelse, hvor der føres en form for foring ind i de eksisterende kloakledninger. Det er stikledninger der bliver foret, dog bliver stikledningerne kun foret frem til skel.

Foringsarbejdet forventes at vare cirka 6-7 uger. Du vil modtage nærmere besked fra NCC /Villy Poulsen om tidspunkt for udførelse på din vej. Bemærk at når kloakledningerne bliver tætnet kan det give forhøjet grundvandstand i området og evt. gener med indtrængende fugt i kælder og lignende.

Kontrol og retablering
Som en del af kvalitetssikringen afsluttes renoveringen med at vi spuler og udfører en sidste TV-inspektion for at sikre, at alt er, som det skal være.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektansvarlig John W. Hansen på tel. 60 26 24 52 eller mail jwh@beof.dk. Eller Villy Poulsen tel. 97352299 – mobil 27606780

Se kort her: Snogebæk