Projekter | Bornholms Energi og Forsyning

Projekter

Bornholms Energi & Forsyning gennemfører en lang række projekter, der både skal forbedre vores vandkvalitet og sikre, at spildevandet bliver renset bedst muligt.

Her kan du følge med i nogle af de projekter, som Bornholms Energi & Forsyning gennemfører. 

Vores arbejde med vand og spildevand er af væsentlig betydning for både trivsel og sundhed - og derfor underlagt en lang række krav og lovgivninger. På samme måde spiller Bornholms Regionskommunes vand- og spildevandsplaner en stor rolle.

Aktuelle projekter

   

Rønne
(Fiskerbakken, Storegade og Sletten)

Bornholms Energi & Forsyning har planlagt at etablere en regnvandsledning i Fiskerbakken, Storegade og Sletten i Rønne, der skal aftage vej- og tagvand. Herefter kan der i fremtiden sikres en bedre afledning af regnvand og modvirke overbelastning af spildevands-ledningerne i området ved kraftig regn.

Grave- og ledningsarbejdet vil blive igangsat i uge 10 og vil vare frem til slutningen af juni måned.

Tag og overfladevand fra facaderne skal omlægges til den nye regnvandsledning, og Bornholms Energi & Forsyning fører en regnvandsstikledning frem til fortov, hvor tagvand omkobles.

BRK Vej & Park er entreprenør
Entreprenør på opgaven er BRK Vej & Park, som vil stå for planlægning af opgravning og afspærring. Der vil blive perioder, hvor det ikke er muligt af køre i bil til jeres ejendom, og det vil heller ikke være muligt at parkere på gaden. BRK Vej & Park vil sørge for, at i bliver varslet i tide, og at generne bliver mindst mulig.

Kort over gravearbejdet
Inden gravearbejdet sættes i gang vil samtlige facader m.v. blive fotoregistret. Kortudsnit med markering af hvilke ejendomme der bliver direkte berørt af gravearbejdet, kan ses ved at klikke på linket her: Kort

Tagnedløbsbrønde
Hvis der mangler tagnedløbsbrønde ved din ejendom, kan Bornholms Energi & Forsyning etablere den i forbindelse med omlægning af regnvandsledningen. Omkostningen vil blive faktureret til lodsejer, pris pr. tagbrønd 5.000,- kr. inkl. moms. Lodsejer vil blive kontaktet inden montering af tagbrønd igangsættes.

Spørgsmål
Kontakt John W. Hansen, Projekt Ansvarlig hos Bornholms Energi & Forsyning, på tlf. 56 900 253 .

Rønne
(Teglgårdsvej og Pingels Alle)

Uge 18 / ultimo april 2019 starter PL Entreprise A/S ledningsarbejdet, der har til formål at afskære regnvandet fra Pingels Alle Søen, fra spildevandsledningerne i området.

Den ny regnvandsledning etableres som en styret boring, så gravearbejdet vil begrænse sig til to huller, henholdsvis i Teglgårdsvej og i Pingels Alle ved søen.

Ledningsarbejdet forventes at være afsluttet i løbet af 2-3 uger.

Se kort over gravearbejdet her