Projekter

Bornholms Energi & Forsyning gennemfører en lang række projekter, der både skal forbedre vores vandkvalitet og sikre, at spildevandet bliver renset bedst muligt.

Her kan du følge med i nogle af de projekter, som Bornholms Energi & Forsyning gennemfører. 

Vores arbejde med vand og spildevand er af væsentlig betydning for både trivsel og sundhed - og derfor underlagt en lang række krav og lovgivninger. På samme måde spiller Bornholms Regionskommunes vand- og spildevandsplaner en stor rolle.

Aktuelle projekter

Rønne

Vi etablerer ny regnvandsledning i Storegade, Borgergade og Laksegade. Projektet har til formål at sikre en bedre afledning af regnvand og sikre mod overbelastning af spildevandsledningerne i området i forbindelse med kraftig regn.

Gravearbejdet starter i løbet af uge 45. og varer til ultimo februar 2019.

Entreprenør på opgaven er Futurae Aps, som vil stå for planlægning af opgravning samt afspærring og varsling af dette. 

Se kortudsnit med markering af hvilke ejendomme der bliver direkte berørt af gravearbejdet

Spørgsmål kan rettes til John W. Hansen på tel. 60 26 24 52

Østerlars

Vi forer kloakledninger på Olsonsvej og Vinkelvej.  Projektet har til formål at forny og tætne kloakledninger fra 1950'erne, som har stor indsivning af drænvand.

Lobbæk

Vi laver ny kloakering af 10 ejendomme i henhold til vandplan 2015 fra Bornholms Regionskommune.

Projektet afsluttes i oktober 2018

Snogebæk: Renovering af kloakstikledning

NCC / Villy Poulsen udfører renovering af kloakstikledning og brønde i Snogebæk fra uge 47 og frem uge 50. Det kan medføre gener for de berørte lodsejere, med op-sprøjt at spildevand i wc og gulvafløb, i nogle tilfælde kan vandlåse suges tomme, med efterfølgende lugt.

NCC / Villy Poulsen uddeler information om spule og renoveringsarbejde til de berørte husstande, med oplysning om hvornår renoveringsarbejdet bliver foretaget.

Se kortudsnit med markering af hvilke ejendomme der bliver direkte berørt af arbejdet

Lodsejerbrev