Projekter | Bornholms Energi og Forsyning

Projekter

Bornholms Energi & Forsyning gennemfører en lang række projekter, der både skal forbedre vores vandkvalitet og sikre, at spildevandet bliver renset bedst muligt.

Her kan du følge med i nogle af de projekter, som Bornholms Energi & Forsyning gennemfører. 

Vores arbejde med vand og spildevand er af væsentlig betydning for både trivsel og sundhed - og derfor underlagt en lang række krav og lovgivninger. På samme måde spiller Bornholms Regionskommunes vand- og spildevandsplaner en stor rolle.

Aktuelle projekter

HASLE

Bornholms Spildevand A/S går nu i gang med kloakrenoveringen i Hasle. Arbejdet udføres af entreprenør Vitek. Når arbejdet er tilendebragt, vil kloakledningernes funktion være sikret de kommende 75 – 100 år.

Nedenfor er en oversigt over, hvad kloakrenoveringen indebærer.

1. Forarbejder, opmåling og spuling

I starten af uge 18 begynder vi forarbejder, opmåling og spuling af kloakkerne. Arbejdet vil løbe til og med uge 22.

Spulingen kan medføre opstigende vand i kloaksystemet med tilhørende stikledninger. Vi anbefaler derfor, at du tildækker gulvafløb og toiletsæder. Du vil modtage en seddel i postkassen på ejendommen 1-2 dage, før spulingen udføres.  

2. Foring af kloakledninger

Efter påske påbegynder vi arbejdet med at forny kloakledningerne ved hjælp af de mest moderne teknikker indenfor opgravningsfri kloakfornyelse, hvor der føres en form for foring ind i de eksisterende kloakledninger.

Det er kun hovedledningerne som vil blive renoveret.

Foringsarbejdet forventes at vare cirka 3-4 uger. Du vil modtage nærmere besked fra VITEK om tidspunkt for udførelse på din vej. Bemærk at når kloakledningerne bliver tætnet, kan det give forhøjet grundvandstand i området og evt. gener med indtrængende fugt i kælder og lignende.

3. Kontrol og retablering

Som en del af kvalitetssikringen afsluttes renoveringen med, at vi spuler og udfører en sidste TV-inspektion for at sikre, at alt er, som det skal være.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektansvarlig Kasper Juel-Berg på tlf. 60 26 24 12 eller mail kjb@beof.dk

Se tidsplanen for arbejdet her

 

SNOGEBÆK

Bornholms Spildevand A/S går nu i gang med 4 etape af kloakrenoveringen i Snogebæk og Balka. Arbejdet udføres af entreprenør NCC Construction / Villy Poulsen. Når arbejdet er tilendebragt, vil kloakledningernes funktion være sikret de kommende 75 – 100 år. Nedenfor er en oversigt over, hvad kloakrenoveringen indebærer. 

Forarbejder, opmåling og spuling
I starten af uge 21 maj 2019 begynder vi forarbejder, opmåling og spuling af kloakstikledningerne. Spulingen kan medføre opstigende vand i kloaksystemet med tilhørende stikledninger. Vi anbefaler derfor, at du tildækker gulvafløb og toiletsæder. Du vil modtage en seddel i postkassen på ejendommen 1-2 dage, før spulingen udføres.  

Foring af kloakledninger
Uge 21 påbegynder vi arbejdet med at forny kloakstikledningerne ved hjælp af de mest moderne teknikker indenfor opgravningsfri kloakfornyelse, hvor der føres en form for foring ind i de eksisterende kloakledninger. Det er stikledninger der bliver foret, dog bliver stikledningerne kun foret frem til skel.

Foringsarbejdet forventes at vare cirka 6-7 uger. Du vil modtage nærmere besked fra NCC /Villy Poulsen om tidspunkt for udførelse på din vej. Bemærk at når kloakledningerne bliver tætnet kan det give forhøjet grundvandstand i området og evt. gener med indtrængende fugt i kælder og lignende.

Kontrol og retablering
Som en del af kvalitetssikringen afsluttes renoveringen med at vi spuler og udfører en sidste TV-inspektion for at sikre, at alt er, som det skal være.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektansvarlig John W. Hansen på tel. 60 26 24 52 eller mail jwh@beof.dk. Eller Villy Poulsen tel. 97352299 – mobil 27606780

Se kort her: Snogebæk