Projekter | Bornholms Energi og Forsyning

Projekter

Bornholms Energi & Forsyning gennemfører en lang række projekter, der både skal forbedre vores vandkvalitet og sikre, at spildevandet bliver renset bedst muligt.

Her kan du følge med i nogle af de projekter, som Bornholms Energi & Forsyning gennemfører. 

Vores arbejde med vand og spildevand er af væsentlig betydning for både trivsel og sundhed - og derfor underlagt en lang række krav og lovgivninger. På samme måde spiller Bornholms Regionskommunes vand- og spildevandsplaner en stor rolle.

Aktuelle projekter

Ekkodalen

Bornholms Energi & Forsyning skal etablere kloak til 17 ejendomme beliggende på Almindingensvej og Sigtemøllevejen ved Ekkodalen.

Kloakledningerne forventes etableret i løbet af foråret 2020, og vil være klar til brug/tilslutning i juni 2020. 

JM Gudhjem A/S udfører opgaven.

Se kort

Se placering af kloak (sort markering)

Aakirkeby

Bornholms Energi og Forsyning skal renovere kloakker og stikledninger i Aakirkeby. Dette gøres med den opgravningsfrie strømpeforingsmetode.

Ifm. med renoveringen vil vi også filme og renovere stikledninger. Her vil vi renovere stik indtil matrikelskel såfremt det er nødvendigt.

Det er på udvalgte strækninger i Aakirkeby, som er udvalgt pba. TV inspektion.

Grov Tidsplan (opdateres løbende)

Spul + TV-inspektion af hovedledninger: december + januar

Frilægning af dæksler: januar

Spul + TV-inspektion af stikledninger: januar + februar

Strømpeforing hovedledninger: februar + marts

Strømpeforing af stikledninger: marts + april

Kontrol af udført arbejde: april

 

Se kort