Sikring af elforsyningen til Nexø

Store mængder tilløbende vand fra markerne nord for Nexø har indimellem skabt oversvømmelser og truet elforsyningen til hele Nexø by.

 

AFSLUTTET PROJEKT

I 2015-2016 gennemførte vi og Bornholms Regionskommune et større projekt for at sikre strømforsyningen til Nexø by.

Beregninger viste, at der både var behov for at tilbageholde vand fra markerne nord for transformerstationen og for at kunne tilbageholde vand umiddelbart syd for bygningen til elforsyningen, hvor den rørlagte del af Søbæk slutter, og bækken løber i en åben grøft umiddelbart vest og syd om Bright Park Bornholms bygninger.

  • Der blev etableret et bassin og en jordvold i den nordlige del af Gl. Rønnevej. Jordvoldene er lavet så brede, at de kan benyttes som en rekreativ stiforbindelse i overgangen mellem Nexø by og det åbne land. 
  • Rundt om i Nexø by blev der etableret 1,6 km regnvandsledninger.
  • Syd for transformerstationen er der lavet et langstrakt bassin der følger grøften, hvor Søbæk primært løber. Bassin og grøft udgør tilsammen ét stort forsinkelsesbassin der kan aflaste det videre rørnet i Nexø by ved kraftigt regn eller større mængder smeltevand fra de højere liggende arealer.