Havnegade, Rønne

Her kan du se planerne for den kommende regnvandsledning i Havnegade, Rønne

Arbejdsplan

Bilag

Kørselsvejledning og afspærring

 

Ny regnvandsledning i Havnegade, Rønne

Bornholms Spildevand og PL Entreprise A/S starter anlæg af en ny regnvandsledning i Havnegade Rønne d. 27 februar 2017, ledningsarbejdet løber frem til udgangen af maj måned.

Ledningsarbejdet starter ved indkørslen til Snellemarkcentret / Kvickly og det vil medføre omlægning af færdselsretningen på P Plads mv. og dele af P Pladsen vil ikke være mulig at benytte.

Ledningsarbejdet er en del af de tiltag der er beskrevet i Klimaplanen om at øge kapaciteten i kloaksystemet, samt at skille regn og spildevand ad således der ikke tilledes regnvand til renseanlægget

 

Projektet i Havnegade forventes at begynde uge 9, 2017. Opgaven forventes afsluttet maj 2017.

Arbejdet gennemføres af PL Entreprise. www.plentreprise.dk


Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte John W. Hansen, Bornholms Energi & Forsyning, på email: jwh@beof.dk eller tlf: 60262452.