Nykloakering af Sømarken

Med afsæt i Bornholms Regionskommunes spildevandsplan er Bornholms Energi & Forsyning i gang med at kloakere området omkring Sømarken.

Så er de sidste rør og brønde monteret i Vestre Sømarken. PLE tager byggepladsen ned og rydder op i området.

Vejene er ikke helt færdigretableret, da vejrliget ikke er særlig godt egnet til dette, så det er aftalt med PLE, at vi venter til april måned, hvor det bliver lidt mere tørt, hvor de så vil køre vejen over med en vejhøvl og efterfølgende tromle, så vejene igen bliver jævne.

Der vil blive udført TV inspektion på ledningsanlægget i løbet af marts måned, det er for at sikre at det nye anlæg ikke er behæftet med fejl.

Der er sendt infobreve og faktura ud til de lodsejere med huse på grundene, infobrev og faktura til øvrige grund og lodsejere udsendes løbende.Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte John W. Hansen, Bornholms Energi & Forsyning, på email: jwh@beof.dk eller tlf: 60262452.