Snellemark, Rønne

Vi omlægger og udskifter regn- og spildevandsledninger i Storegade og Lillegade i Rønne.  

 

Arbejdet er en del af indsatsen for kloakfornyelse- og separering, der skal øge kapaciteten i regnvands- og kloakledninger. Ved at omlægge og udskifte ledningerne mindsker vi risikoen for oversvømmelse.

Renoveringen udføres i samarbejde med Rønne Vand A/S, der skal udskifte hoved- og vandstikledninger. Det vil medføre midlertidige afbrydelser af vandforsyningen for de berørte boligejere. 

Projektet forventes afsluttet i slutningen af april 2018. 


Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kasper Juel-Berg, Bornholms Energi & Forsyning, på email: kjb@beof.dk eller tlf: 60 262 412.