Snellemark, Rønne

Vi omlægger og udskifter regn- og spildevandsledninger i Snellemark i Rønne.  

 

Arbejdet er en del af indsatsen for kloakfornyelse- og separering, der skal øge kapaciteten i regnvands- og kloakledninger. Ved at omlægge og udskifte ledningerne mindsker vi risikoen for oversvømmelse i Snellemark.

Det skal du være opmærksom på:

  • I hele perioden vil der være spærret for almindelig trafik i Snellemark.
  • Snellemark vil være afspærret fra Munch Petersensvej og op til Storegade.
  • Buskørsel vil være undtaget, men vær opmærksom på, at stoppestederne på Snellemark er midlertidigt nedlagt.
  • Benyt i stedet stoppestederne ved det røde pakhus.
  • Der vil være tydelig skiltning, som viser til omfartsvejene.

Vores entreprenør PL Entreprise vil etablere overkørsler og gangbroer således, at der er adgang til ejendommene i området. Boligejere skal forvente at måtte finde alternativ parkering som følge af afspærringen. 

Nedenfor er en oversigt over omdirigering af trafikken. Se billedet i stort format her

Renoveringen i Snellemark udføres i samarbejde med Rønne Vand A/S, der skal udskifte hoved- og vandstikledninger. Det vil medføre midlertidige afbrydelser af vandforsyningen for de berørte boligejere. 

Projektet blev påbegyndt den 4. september og forventes afsluttes i slutningen af november 2017. 


Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte John W. Hansen, Bornholms Energi & Forsyning, på email: jwh@beof.dk eller tlf: 60262452.