Renovering af kloakledningerne i Balka og Snogebæk

Vi har påbegyndt renovering af kloakkerne i Snogebæk og Balka. Renoveringen løber frem til 2019.

Renovering af kloakledninger

Kloakledningerne i Balka og Snogebæk er etableret i 1950-1975 og trænger nu til renovering på grund af tæring, indtrængende rødder og indsivning af uvedkommende vand fra undergrunden.

Foringen af kloakledningerne har til formål at sikre kloakledningernes funktion og levetid de kommende 75–100 år.

Derfor har Bornholms Energi & Forsyning indgået kontrakt med NCC Construction A/S om at udføre en foring af kloakledningerne.

NCC begynder på kloakledningsarbejdet i slutningen af februar 2016. Vi forventer, at renoveringen er afsluttet i 2019.

NCC sørger for en mere detaljeret information om tidpunktet for udførelse til de lodsejere, der bliver berørt af foringsarbejdet.

 

AKTUELT LIGE NU

Bornholms Energi & Forsyning genoptager renoveringsprojektet med forring af kloakledninger i Snogebæk i uge 10 2018. 

Det er NCC Construction A/S der udfører arbejdet, der vil blive omdelt informationssedler til de berørte lodsejere 2 -3 dag før renoveringsarbejdet begyndes.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til John W Hansen på mobil 60262452 eller mail, jwh@beof.dk

 

Kontakt til NCC 60237917 eller lge@ncc.dk

 

Download kort

Foringsarbejdet er delt op i fire etaper.
Klik her