Vedligeholdelse af kloakledninger i Åkirkeby

I uge 43 starter vi arbejdet med at spule og TV inspicere kloaksystemet i Åkirkeby. Arbejdet forventes at tage 3 -4 uger, og der vil blive omdelt information om tidspunkt for besøg til de berørte boligejere. Se et kort over det berørte boligområde her

Arbejdet er en del af vores indsats for at vedligeholde kloakledningerne og planlægge renoveringsarbejde. Opgaven udføres af entreprenør Leif M. Jensen A/S. 

Vi gør opmærksom på, at rensningen foretages via højtryksspuling, hvilket kan medføre mindre gener i form af opstigende vand i kloaksystemet med tilhørende stikledninger. Boligejere kan forebygge gener fra spulingen ved at gøre følgende:

  • Løft dækslet på rensebrønd

Ved spuling kan der opstå et tryk i kloakledningerne. Hvis man har en rensebrød ved din ejendom, så kan man begrænse trykket ved at løfte dækslet.

  • Afdæk gulvafløb

Placér aviser eller lignende på gulvafløbet og læg en tung genstand ovenpå

  • Luk toiletsæder

Slå toiletsædet ned og placér gerne et klæde mellem bræt og kumme. Læg eventuelt en tung genstand ovenpå.

  • Hæld vand i afløbet

Hvis vandet suges ud af vandlåsen, kan det medføre lugtgener, som kan afhjælpes ved at hælde vand i afløbet.

 

Spørgsmål

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, eller bliver spulingen ikke foretaget på det nævnte tidspunkt, så kontakt Leif M. Jensen A/S på tel. 43 96 15 66.