Sådan fungerer din kloak | Bornholms Energi og Forsyning

Sådan fungerer din kloak

Når du børster tænder, tager bad og trækker ud i toilettet, laver du rent vand om til spildevand. Spildevandet løber i underjordiske kloakrør til det offent­lige kloaksystem og heri videre til et renseanlæg. 

I skellet mellem din grund og det offentlige for­tov eller den offentlige vej er der normalt en skelbrønd. Den markerer grænsen mellem dit kloaksystem og det of­fentlige kloaksystem.

Opdager du fejl på det offentlige kloaksystem, kontakter du Bornholms Energi & Forsyning. Er der fejl på kloaknet­tet på din side af skelbrønden, er det dit ansvar at få det re­pareret. 

Vær opmærksom på, at det kun er mindre ting, du selv må forsøge at udbedre. Hvis der er brud på kloakrør eller brønde, skal du kontakte en autoriseret kloakmester.