Forbrugervalg 2017

Stil op eller stem til forbrugervalget 2017 og få indflydelse på et effektiv og kundeorienteret multiforsyningsselskab, der leverer vigtige ydelser til det bornholmske samfund.

 

 

Baggrund

Fra den 1. december til den 15. december afholder vi valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S.

Forbrugervalget gennemføres med hjemmel i bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber og med dertilhørende ændringer til bekendtgørelsen.

Ifølge bekendtgørelsen får forbrugerne direkte indflydelse på bestyrelsessammensætningen i alle selskaber, som enten leverer drikkevand eller renser spildevand.

I Bornholms Energi & Forsyning består selskaberne af Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S. Selskaberne ledes af én samlet bestyrelse og de to forbrugerrepræsentanter vil indgå i denne bestyrelse. Valget skal være gennemført senest den 31. december 2017. 

Forbrugerrepræsentanter
Der vælges 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter. Efter valget vil bestyrelsen bestå af 6 medlemmer – 2 valgt af forbrugerne, og 4 der vælges på generalforsamling. Se den nuværende bestyrelse her

Valgperiode
Både forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for en periode på 4 år fra 2018-2021.

Opgavens omfang

  • Forbrugerrepræsentanterne vælges som fællesrepræsentanter for bestyrelserne i både Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S.
  • Aktiv deltagelse i 4 ordinære bestyrelsesmøder om året + forberedelsestid.
  • Aktiv deltagelse til 1 generalforsamling om året.

Forbrugerrepræsentanters rettigheder, pligter og ansvar
En forbrugerrepræsentant har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 115. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem skal varetage selskabernes interesser på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer modtager honorar på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer. 

 

Afvikling af valget
Valget afvikles som direkte valg og gennemføres i perioden fra den 1. december til og med den 15. december 2017. Valgresultatet bliver offentliggjort fra den 18. december 2017 på hjemmesiden. Afstemningen foregår elektronisk på https://stemonline.dk/beof. Der kan kun afgives 1 stemme pr. husstand eller erhvervsejendom.

De 2 kandidater, der får flest stemmer, indtræder i bestyrelserne som bestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2018.
De 2 kandidater, der får henholdsvis 3. og 4. flest stemmer, bliver suppleanter for de 2 forbrugerrepræsentanter. Der vælges ikke personlige suppleanter.

Tidsplan

Opstillingsperiode start 9. oktober 
Opstillingsperiode slut 31. oktober 
Offentliggørelse af kandidater 3. november
Afstemning start 1. december
Afstemning slut 15. december
Offentliggørelse af valgresultat 18.december
Frist for skriftlige klager 31. december


Stemmeberettigede

Du er stemmeberettiget, hvis din bolig eller virksomhed i valgperioden opfylder følgende betingelser:

  • Man skal aftage ydelser til eget forbrug i Bornholms Vand A/S eller Bornholms Spildevand A/S.
  • Man skal være myndig og have bopæl på adressen. 
  • Hver bolig eller erhvervsenhed har én stemme.

Opstilling af kandidater

Det er ikke længere muligt at opstille som kandidat til forbrugervalget.