Vi sikrer vandets kvalitet

Bornholms Energi & Forsyning arbejder med et kvalitetsstyringssystem, der hedder Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed - et regelsæt for arbejde på vandværker, med ledningsbrud og -anlæg, boringer mv.

Den 1. januar 2015 indførte Bornholms Energi & Forsyning et regelsæt for arbejde på vandværker, med ledningsbrud og -anlæg, boringer mv. Det skete som et led i vores arbejde med Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed, som er med til at forebygge forureninger af vores drikkevand.

 

HYGIEJNEREGLER GENERELT

Download pdf

 

VANDVÆRKER

Oversigt hygiejnezoner
Download pdf

Krav til hygiejne i grøn zone
Download pdf

Krav til hygiejne i gul zone
Download pdf

Krav til hygiejne i rød zone
Download pdf

 

BORINGER

Hygiejne ved pejlinger af boringer
Download pdf

 

LEDNINGSARBEJDER

Hygiejne ved arbejde på ledningsanlæg
Download pdf

Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed stiller en lang række krav til de håndværkere, som arbejder i og omkring vores vandforsyning.
Læs dem her