Ofte stillede spørgsmål | Bornholms Energi og Forsyning

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på, hvordan du får vand fra os, hvorfor du skal undgå vandspild; hvordan du koger dit vand, hvis der er problemer med vandkvaliteten.

Hvordan søger jeg om at få vand fra Bornholms Energi & Forsyning?

Måske har du en privat brønd, der ikke længere duer. Måske har du købt en grund og skal bygge hus. Hvis du bor i Bornholms Energi & Forsynings dækningsområde, så er fremgangsmetoden denne:

A)  Ring til et VVS-firma.
B)  VVS-firmaet skal udfylde installationsblanket med en række oplysninger. Klik her.
C)  Installationsblanketten sendes til Bornholms Energi & Forsyning.
D)  VVS-firmaet modtager blanketten retur med tilladelse og vilkår.
E)  Vi fremsender en faktura på tilslutningsbidraget på 37.000 kroner eksklusiv moms.
F)  VVS-firmaet sørger for at du bliver koblet på vandforsyningen fra Bornholms Energi & Forsyning.

Hvorfor kan jeg som lejer ikke blive opkrævet for forbrugsafgifter?

En ejendoms registrerede ejer hæfter for forbrugsafgifter vedrørende vand og spildevand. Bornholms Energi & Forsyning opkræver derfor disse forbrugsafgifter hos ejendommens ejer.

Bornholms Energi & Forsyning indgår ikke aftaler om opkrævning af forbrugsafgifter vedrørende vand og spildevand direkte hos lejer.

Hvis du vælger at leje din ejendom ud skal du derfor være opmærksom på, at du selv skal sørge for at opkræve forbrugsafgifterne på vand og spildevand – fx a conto via huslejen.

Har vi vand nok på Bornholm?

Bornholms Regionskommune har udarbejdet en vandforsyning, der skal
•  sikre en tilstrækkelig vandforsyning
•  sikre en god drikkevandskvalitet
•  sikre den billigst mulige vandforsyning
Du kan se hele vandforsyningsplanen her (pdf).

 

Hvordan kan jeg være sikker på, at min vandmåler viser rigtigt?

Bornholms Energi & Forsyning bruger ganske mange ressourcer på at stikprøvekontrollere vandmålerne. Det er jo ligeså vigtigt for os, som det er for dig ;-) 

Bagerst i vores vandregulativ kan du se, hvordan vi kvalitetssikrer vandmålerne. Download regulativet her (pdf)

Du kan ved skriftlig henvendelse forlange at få kontrolleret vandmålerens nøjagtighed. 

Hvis det viser sig, at vandmåleren måler korrekt  i forhold til de krav, som Sikkerhedsstyrelsen har fastsat, skal du selv betale testen.

 

Hvis måleren ikke måler korrekt i forhold til de krav, som Sikkerhedsstyrelsen har fastsat, betaler Bornholms Energi & Forsyning for testen. Herefter tager vi en forhandling med dig og foretager en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vi skønner, at fejlvisningen har fundet sted.

 

Bliver der tilsat nogle kemikalier til vandet?

Det korte svar er nej.

 

Hvordan bliver vandet renset?

På Bornholm bruger vi grundvand som drikkevand. Vandet siver langsomt ned gennem de geologiske lag, som også beskytter vand og sikrer en ensartet temperatur.

Faktisk er det ikke så svært at rense vandet. Når vandet rammer vandværket har det en temperatur på 8-9 grader. Vandet er næsten helt fri for ilt - og dermed uden bakterier, som kræver ilt for at leve.

Vandet indeholder jern, mangan, methan og svovlbrinte - stoffer, som vi ikke vil have i vores drikkevand. 

Disse stoffer slipper vi af med ved blot at ilte og filtrere vandet. Methan og svovlbrinte forsvinder op i luften. Jern og mangan-partiklerne bliver til sidst fanget af et finkornet sandfang.

 

Hvad gør jeg, hvis der udstedes en kogeanbefaling?

Hvis der udstedes en kogeanbefaling, skyldes det, at embedslægen eller en myndighed har vurderet, at der kan foreligge en sundhedsrisiko af drikkevandet. I så fald bliver du omgående informeret via hjemmeside, SMS-service og medierne.

• Du skal koge alt vand, der anvendes til madlavning og til tandbørstning.

• En effektiv kogning kræver, at vandet spilkoger i mindst 2 minutter. Brug en almindelig kedel eller en gryde. Ved brug af elkedel bør der ske to opkog med 2 til 5 minutters mellemrum.

• Kogning i kaffemaskiner er ikke effektivt.

• Du kan forsat bruge vandet til at koge kartofler, spaghetti og lignende, da mikroorganismerne dræbes af kogningen. I særlige tilfælde kan vandet dog afgive smag eller lugt til fødevarerne.

• Vandet må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager. I stedet kan skylningen foretages med afkølet kogt vand.

• Vandet kan benyttes til bruse- og karbad, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet.
 
• Vandet er ikke egnet til opvask i hånden, da der kan ske smitte via hænderne eller via genstande. 

• Grøntsager, der spises rå, må ikke skylles med vandet.


Hvordan undgår jeg legionella?

Legionella-bakterier findes primært i varmt brugsvand. I lunkent og stillestående vand formerer bakterierne sig meget og kan så være sygdomsfremkaldende. Der er især risiko for smitte ved bruse- eller spabade. Bakterierne kan udløse både en influenzalignende sygdom og en voldsom (og nogle gange) livstruende lungebetændelse. 

Du reducerer riskoen for problemer med legionella-bakterien ved, at:
• temperaturen i varmtvandsbeholderen er mindst 60° C.
• det varme vand i vandhanen inden 20 sek. opnår en temperatur på mindst 50° C. Et stegetermometer kan bruges til at måle temperaturen.
• blinde rørender og vandhaner, der ikke bliver brugt regelmæssigt fjernes.
• det kolde vand må ikke stå i rørene og blive lunkent ved at være tæt på varmekilder (varme vandrør, varme rum, gulvvarme mv.).
• børste tænder i koldt vand.
• lade vandet løbe et par minutter, hvis det er længe siden der har været tappet for eksempel efter ferierejser eller reparationer.

Download evt. Bornholms Regionskommunes pjece om legionella. (pdf)

 

Hvordan undgår jeg vandspild?

Det er en rigtig god idé at have en nul-tolerance-politik over for vandspild. Det kan hurtigt løbe løbsk. I mange tilfælde betaler det sig at være en haj til at vedligeholde og/eller udskifte dine installationer. 

VANDHANE        
Langsomt dryp        340,00 kr.
Hurtigt dryp       1.457,00 kr.
Løber konstant         4.858,00 kr.
         
TOILET        
Løber, så det er svært at se       4.858,00 kr.
Løber, så det kan ses       9.716,00 kr.
Løber, så der er uro på overfladen       19.432,00 kr.