Om vores vand | Bornholms Energi og Forsyning

Vand af høj kvalitet

Vandforsyningen på Bornholm leverer drikkevand af en god kvalitet - og der føres løbende kontrol med vandkvaliteten. Det bornholmske vand har generelt et højt indhold af kalk og magnesium.

 

I 2018 blev der gennemført 44 akkrediterede prøver af vores vand. Derudover gennemførte Bornholms Energi & Forsyning selv yderligere 29 tests. 


Det bornholmske vand har generelt et relativt højt indhold af kalk og magnesium. Hårdhedsgraden svinger mellem 13 og 16 - hårdest i nord.

HÅRDHEDSGRADER        
Allinge    16 °dH     Temmelig hårdt
Rø-Gudhjem   16 °dH   Temmelig hårdt
Hasle   16 °dH    Temmelig hårdt 
Nyker   16 °dH   Temmelig hårdt
Aakirkeby-Nexø-Svaneke   13 °dH   Temmelig hårdt


Fakta: °dH er den tyske standard for måling af vands hårdhed. Skalaen går fra meget blødt til meget hårdt - fra 0 til over 30. 
Alle målinger er foretaget i 2017. 

Vandets hårdhed betyder, at du f.eks. skal være opmærksom på doseringen af vaskemiddel ved tøjvask. Hårdt vand kan kræve mere sæbe end blødt vand.

Det hårde vand stiller også krav til, at f.eks. vandkogere og kaffemaskiner skal afkalkes oftere end ellers.

 

Kvalitetsmålinger af vores vand

Her finder du de seneste kvalitetsmålinger af vores vand. Det er Miljøstyrelsen, der fastsætter reglerne for tilsyn med vandværkerne og er garant for, at vandet løbende kontrolleres. Selve testene er udført af Eurofins Miljø, der er Danmarks største laboratorium for drikkevandsanalyser.  

Foruden disse kvalitetstests, stiller vi en lang række kvalitetskrav til både vores medarbejdere og de håndværkere, som beskæftiger sig med installation og vedligehold. Læs mere her.

 

Brogård Vandværk

Allinge, Olsker
Download pdf


Rø Vandværk

Rø og Gudhjem
Download pdf


Hasle Vandværk

Hasle, Sorthat-Muleby, Rutsker, Nyker, Vestermarie, Nylars, Arnager
Download pdf


Smålyngsværket

Aakirkeby, Nexø, Årsdale, Svaneke, Listed
Download pdf