Priser | Bornholms Energi og Forsyning

Priser på vores vand

I Danmark bruger vi i gennemsnit 105 liter vand pr. person om dagen.

 

VANDFORSYNING
TAKSTER OG GEBYRER 2021
 
         
    med moms   uden moms
Fast bidrag pr. hoved måler kr./år 1.248,75   999,00
         
         
Variabelt pr.m3 kr./m3 8,53   6,82
Statsafgift kr./m3  7,96    6,37
Storforbrugertakst kr./m3 3,75   3,00
Salg til almene vandforsyninger kr./m3   6,25 5,00
         
         
         
         
         
Gebyrer        
Erstatning af elektronisk måler (ekskl. montering)  Kr. 1.250,00

4  

1000,00
Udskrift af regningskopi

Kr.

62,50

50,00

Flytteopgørelse Kr. 93,75  75,00
Flytteopgørelse (i ejerbolig) Kr.  125,00    100,00
Rykkergebyr (Ikke momsbelagt)  Kr.  100,00    100,00
Betalingsordning (kortvarig afdragsordning)  Kr.  125,00    100,00
Aflæsningsbesøg Kr. 350, 00  350,00
Lukkebesøg (Ikke momsbelagt) Kr. 750,00  750,00
         
TILSLUTNINGSAFGIFT        
Standardbidrag, alle områder Kr. 46.250,00  37.000,00
Leje af måler til afregning af statsafgifter Kr. 241,25    193,00


1. Priserne er tilnærmet Energistyrelsens standardgebyrer.

2. For vandforbrug ud over 10.000 m3 på samme ejendom ydes en storforbrugertakst - gælder hund ikke salg til og almene vandforsyninger.

3. Tilslutningsbidraget afhænger af den kapacitet der ønskes til rådighed:

- for stikledning til og med Ø 50 mm betales et standardbidrag

- for stikledning på Ø 63 mm betales 1,5 x standardbidrag

- for stikledning på Ø 75 mm betales 2,0 x standardbidrag

- for stikledning på Ø 90 mm betales 2,5 x standardbidrag

4. Montage afregnes efter medgået tid plus kørsel

Hent priser på vand 2021 her (pdf)

Hent priser på vand 2020 her (.pdf)