Projekter | Bornholms Energi og Forsyning

Projekter

Bornholms Energi & Forsyning gennemfører en lang række projekter, der skal forbedre vores vandkvalitet. Her kan du følge med i aktuelle projekter.

Ledningsarbejder Rønnevej – Kalby ved Aakirkeby

Vi arbejder løbende for at forbedre forsyningssikkerheden for at sikre, at vores kunder altid har rent vand i hanerne. Som et led i denne indsats udskifter og vedligeholder vi hvert år vandledninger i vejene.

Vandledningen på Rønnevej ml. nr. 20 – 28 og ml. Rønne vej 1 – Kalbyvejen 1. trænger til at blive udskiftet. Opgaven udføres i november måned af entreprenør Gudmingegård v Karl Anker Svendsen i samarbejde med driftsfolk fra Bornholms Energi & Forsyning. Gravearbejdet forventes at vare 5-7 uger og påbegyndes i uge 21 og afsluttes inden juli. 

Udskiftningen vil primært foregå med en opgravningsfri metode, hvor det nye vandrør bliver lagt inde i det eksisterende (rørsprægning).

Berørte lodsejere vil modtage særskilt information om arbejdet mv.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektansvarlig Kasper Juel-Berg på tlf 60 262 412 eller kjb@beof.dk.