Tilbagestrømningssikring | Bornholms Energi og Forsyning

Tilbagestrømningssikring

Bornholms Energi & Forsyning ønsker at øge sikkerheden for, at det bornholmske drikkevand ikke forurenes, da forureningen påvirker mange borgere og ofte medfører betydelige omkostninger for den ansvarlige.

Vi sætter derfor fokus på, at alle ejendomme i vores forsyningsområde får etableret den rette sikring mod tilbagestrømning af vand fra ejendommens installation ud til byens ledningsnet. Selvom lovgivningen på området har været gældende længe, så er alle anlæg ikke nødvendigvis sikret mod tilbagestrømssikring.

Ejendommens ejer er ansvarlig, hvis en manglende sikring er skyld i en forurening. Det er dermed også ejeren, som skal betale og sørge for installation af korrekt sikring. Hvis man allerede har etableret en tilbagestrømningssikring, skal man være opmærksom på, at denne skal vedligeholdes.

 

Nedenfor er en trin-for-trin beskrivelse af, hvordan man etablerer den rette sikring mod tilbagestrømning.

1. Bed en autoriseret vvs-installatør om at gennemgå vandinstallation

Installatøren skal gennemgå vandinstallationen for at fastslå hvilken sikringskategori, installationen skal sikres med efter reglerne i DS/EN 1717 og Rørcenteransvisning 015.

Tilbagestrømningssikringen skal sidde efter hovedvandmåleren og inden første afgrening. I større ejendomme kræves der minimum én kontrollerbar kontraventil. I mindre ejendomme, fx parcelhuse, hvor der kun er installeret almindeligt husholdningsudstyr, kræves der ikke yderligere sikring.

Husk at fx industrikøkkener, vaskerier og dyrehold kan kræve yderligere sikring af vandinstallationen.

2. Bed installatøren om at montere den rette sikring

Prisen på installation af en tilbagestrømningssikring afhænger først og fremmest af størrelsen og typen af tilbagestrømningssikring samt udformningen af den eksisterende vandinstallation. Ejeren skal selv betale for korrekt sikring.

Husk at den etablerede tilbagestrømningssikring efterfølgende skal vedligeholdes af en autoriseret vvs-installatør. Tag en snak med installatøren om hvor ofte og hvordan, det skal ske.

3. Arkivér dokumentationen

4. BEOF vil føre stikprøve kontrolbesøg 

Vi tager kontakt til dem der udvælges for nærmere aftale