Varme | Bornholms Energi og Forsyning

Flis, halm, gylle og affald giver fjernvarme til mere end 12.000 ejendomme på Bornholm

I løbet af 2018 vil mere end 12.000 husstande og virksomheder være koblet på det bornholmske fjernvarmenet. Fjernvarmen produceres af Bornholms Energi & Forsyning og BOFA - primært ud fra lokale ressourcer. 

Vores varmeværker leverer varme og varmt vand ved at udnytte naturens egne ressourcer: affald, gylle, halm og flis. 

I dag kan du få fjernvarme i Allinge, Rønne, Nyker, Muleby, Hasle, Tejn, Aakirkeby, Klemensker, Gudhjem, Melsted, Lobbæk, Nexø, Listed, Svaneke, Aarsdale, Snogebæk og Balka. 

Rønne Vand & Varme distribuerer fjernvarmen i Rønne og Knudsker, mens Bornholms Energi & Forsyning distribuerer i resten af de bornholmske fjernvarmeområder.

Fjernvarme og samfundsøkonomien

Fjernvarme et væsentligt element i Bornholms Regionskommunes vision om, at Bornholm i 2025 er CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025.

• Der er en stor beskæftigelse i forbindelse med anlægsarbejderne, som efter udbud primært gennemføres af lokale firmaer. Så vidt det er muligt, handler Bornholms Energi & Forsyning lokalt.

• Efter anlægsarbejderne købes brændsel hos lokale landmænd og skovejere, og dermed bliver pengene på Bornholm; det giver også arbejde til lokale vognmænd, skovarbejdere mv. og ikke mindst så får den enkelte husstand typisk et større økonomisk råderum, da der er en besparelse på udgifterne til opvarmning. 

• Samlet set styrkes samfundet på Bornholm gennem fjernvarmeprojekterne, både samfundsøkonomi, privatøkonomi og miljø (større andel af vedvarende CO2-neutral energi), og kommunens energistrategi bringes nærmere målet. 

• Energistrategien er med til at give Bornholm opmærksomhed og bidrager dermed til at styrke turisterhvervet, samt giver vores virksomheder mulighed for at markedsføre produkter som ”grønne”.

Kommunalbestyrelsens Energistrategi har som målsætning, at energiforbruget på Bornholm skal omlægges fra en høj grad af fossil energi (olie, benzin, kul) til vedvarende og lokale energikilder inden 2025. Dette mål er meget ambitiøst, set i forhold til regeringens mål, der hedder 2050. Udbredelsen af fjernvarmen er et vigtig middel til at nå dette mål.

Fjernvarmeprojekterne finansieres gennem kommunegaranterede lån, som er de mest fordelagtige på markedet.

Kommunen opkræver dog en afgift på ½ % af gælden for at give kommunegaranti, hvilket betyder, at kommunekassen får tilført et par mio. kr. hvert år fra fjernvarmeforbrugerne. Forbrugernes løbende varmebetalinger dækker alle udgifter til anlægsinvesteringerne (knap halvdelen af varmebetalingerne går til renter og afdrag på gælden).

Forbrugernes egenbetaling for at blive tilsluttet er relativt lav og dækker omtrent det, der laves inde i huset – fjernelse af oliefyr mv. og installation af fjernvarmeunit - resten finansieres af Bornholms Energi & Forsyning gennem kommunegaranterede lån