Case: 2.000 boliger holder  varmen på sol, vind, flis  og gyllepower

Tag byerne Aakirkeby, Nylars, Lobbæk, Vestermarie, Østerlars, Østermarie og Gudhjem. Tænk 2.000 boliger. Tænk fjernvarme. Tænk bæredygtig varmekilder. Tænk flis, halm, vindmøller, solceller og gyllepower.

Næsten 1.300 ejendomme i Aakirkeby, Nylars, Lobbæk og Vestermarie får i dag leveret fjernvarme fra flisvarmeværket i Aakirkeby. Biokraft – biogasanlægget uden for Aakirkeby – leverer omkring 1/4 af varmen. Flis og gyllepower.

330 husstande i Østermarie og Østerlars er tilsluttet det nye varmeværk i Østerlars. I løbet af 2014 kom 320 nye husstande til, da Gudhjem blev tilsluttet.

Varmeværket i Østerlars producerer i dag primært varme med halm som brændsel. Men værket er et multivarmeværk. Det betyder, at der også er installeret en træpillekedel, en elkedel og en særlig stor akkumuleringstank. Med installationen af den 2,4 KW store elpatron sikres en afgørende forbindelse mellem el- og fjernvarmenet på Bornholm.

Det giver mulighed for en bedre udnyttelse af den vedvarende energi, når f.eks. overskydende vindmøllestrøm kan konverteres til fjernvarme. Elpatronen kan også udnytte solenergien. Den har kapacitet til at håndtere 400 husstande (6 kW-anlæg).

Fjernvarme er langt mere effektiv end oliefyr. I Aakirkeby er 3.000 tons fyringsolie blevet erstattet af varme fra lokalt produceret flis og overskudsvarme fra biogasanlægget Biokraft.

Forbrugerne har fået en årlig besparelse på cirka ni millioner kroner – svarende til 9.000 kr. pr. ejendom.

1020 oliefyr er blevet skrottet. Projektet i Aakirkeby har reduceret CO2-udslippet med ca. 8.200 tons CO2 om året.

Værket i Aakirkeby, der har tilkoblet 1270 husstande, har reduceret energiforbruget i Aakirkeby, Nylars, Lobbæk og Vestermarie med cirka 12.000 Megawatt-timer.

Samfundsøkonomisk har Aakirkeby-projektet betydet, at 128 personer var i arbejde under opførelsen af værk og ledningsnet. Mindst syv personer er nu beskæftiget i relation til driften, når alt medregnes lige fra produktion af flis til drift af varmeværk med videre.

Mere end 66 km ledningsrør forbinder flisvarmeværket i Aakirkeby med forbrugere i Aakirkeby, Nylars, Lobbæk og Vestermarie.

Fjernvarmeværket i Aakirkeby sørger for varmen i næsten 1.300 ejendomme i Aakirkeby, Vestermarie og Lobbæk. 75 procent af varmen kommer fra træflis. Resten leveres af det nærliggende biogasanlæg, Biokraft.