Energispareindsats

Energispareindsats

Bornholms Varme A/S skal som øvrige net-selskaber medvirket til at gennemføre en vis kvote energibesparelser årligt - også omtalt som "energispare-points"

Energispareindsatsen er indtil 2019 gennemført i eget regi ved 3 typer aktiviteter:

  1. Tilslutning af ejendomme til fjernvarme - hvor flertallet har fyret med olie tidligere.
  2. Installation af ny fjernvarmeunit med elektronisk varmestyring
  3. Servicebesøg hos forbrugere af fjernvarme

Fra 2019 er Bornholms Varme A/S ophørt med indsatsen i eget regi, og har i stedet meld sin ind Dansk Fjernvarmes Handelsselskab, der gennemfører energispareindsatsen for Bornholms Varme A/S i 2019 og 2020, hvorefter energispareordningen ophører.

Læs hvordan besparelser beregnes. Teknologisk Institut har lavet et standardværdikatalog, der gør det nemt at beregne energibesparelser. Rækker kataloget ikke til, skal der laves en selvstændig beregning.

Overblik over energibesparelseindsatsen 2013-2018:

 

 Realiseret

 Sparemål

 Overskud

 

 kWh

 kWh

 kWh

 2013

 795.707

 552.227

 5.335.475

 2014

 2.462.450

 1.560.846

 6.237.080

 2015

 1.444.517

 3.730.875

 3.950.721

 2016

 430.767

 3.921.626

 459.862

 2017

3.890.699

3.921.626

428.935

 2018

 4.165.530

3.954.922

 635.542

 2019

3.834.118

4.641.790

-172.130

 2020

 

4.890.520

 

Sparemålet for Bornholms Varme A/S i 2020 er ca. 4.9 mio. kWh, som fordelt af Dansk Fjernvarme i henhold til aftalen om Energiselskabernes energispareindsats af 16. dec. 2016.