Energispareindsats

Energispareindsats

Bornholms Varme A/S skal som øvrige net-selskaber medvirket til at gennemføre en vis kvote energibesparelser årligt - også omtalt som "energispare-points"

Energispareindsatsen er hidtil gennemført ved 3 typer aktiviteter:

  1. Tilslutning af ejendomme til fjernvarme - hvor flertallet har fyret med olie tidligere.
  2. Installation af ny fjernvarmeunit med elektronisk varmestyring
  3. Servicebesøg hos forbrugere af fjernvarme

Sådan fungerer det

Bornholms Varme A/S har i aftaler der indgås om tilslutning til fjernvarme og installation af ny unit, anført at:

  • Når ejendommen konverteres til fjernvarme, udgør det en energispareaktivitet i henhold til varmeforsyningsloven. Ved underskrivelse af denne aftale tilfalder energibesparelsen Bornholms Varme A/S, og indberettes til Energistyrelsen, eller overdrages/sælges.

  • Installation af ny fjernvarmeunit er et tilbud der indgår i vores energispareindsats, rettet mod forbrugere med gamle units, der ikke er energieffektive. Den ny fjernvarmeunit, fra og med hovedventilerne, tilhører efter installation ejeren af ejendommen. Ved underskrift af denne aftale, tilfalder energibesparelsen Bornholms Varme A/S. Energibesparelsen indberettes til myndighederne eller overdrages/sælges

I servicerapporterne er det anført:

  • Servicebesøget hører ind under Bornholms Varme A/S' energispareaktiviteter og indebærer en formel energibesparelse, som indberettes til myndighederne.

Læs hvordan besparelsen beregnes. Teknologisk Institut har lavet et standardværdikatalog, der gør det nemt at beregne energibesparelser. Rækker kataloget ikke til, skal der laves en selvstændig beregning.

Overblik over energibesparelseindsatsen 2013-2016:

   Realiseret  Sparemål  Overskud
   kWh  kWh  kWh
 2013  795.707  552.227  5.335.475
 2014  2.462.450  1.560.846  6.237.080
 2015  1.444.517  3.730.875  3.950.721
 2016  430.767  3.921.626  459.862
 2017 3.890.699 3.921.626 428.935
 2018   3.955.000  

Sparemålet for Bornholms Varme A/S i 2018 er ca. 4 mio. kWh/år og ca. 4.6 mio. kWh i 2019, som fordelt af Dansk Fjernvarme i henhold til aftalen om Energiselskabernes energispareindsats af 16. dec. 2016.