Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en lang række af de spørgsmål, der ofte rejser sig, når man gerne vil have fjernvarme:

Hvordan får jeg fjernvarme, og hvor lang tid tager omstillingen?

Du indgår en aftale med Bornholms Energi & Forsyning og aftaler et tidspunkt med vores vvs-installatør. Det tager normalt kun en arbejdsdag at installere fjernvarme. Læs mere her.

 

Hvordan behandles ønsker fra ejendomme uden for forsyningsområdet om at komme med?

Ønsker om at blive tilsluttet fjernvarme vil blive vurderet i hvert tilfælde.

 

Kan ejendomme tæt på transmissionsledninger blive tilsluttet denne?

Nej, det kan de ikke.

 

Hvor meget fylder en fjernvarmeunit? 

Download billede og specifikation af vores standard fjernvarmeunit her

 

Hvad hvis en ejendom sælges efter tilmelding til fjernvarme?

Hvis der er tegnet aftale om tilslutning til fjernvarme, skal denne forpligtelse fremgå ved et evt. salg og indgå i skødet.

Kan man stole på, at prisen for tilslutning ikke stiger efter tilmelding?

Ja – prisen for tilslutning fremgår af den underskrevne aftale. Prisen for stikledning og opsætning af måler er 25.000 kr. inklusiv moms (2018). Læs mere om priser her 

 

Tilsluttes ejendomme direkte, altså uden veksler?

Ejendomme tilsluttes generelt direkte. Bornholms Energi & Forsyning kan dog vurdere, at det er nødvendigt at anvende en unit med veksler, og i så fald koster det ikke ekstra. Hvis du derimod kræver veksler, og det ikke er nødvendigt, må du betale merpris (5.000 kr.)

 

Jeg har solceller, kan mit hus tilsluttes uden problemer?

Ja, det er muligt at bibeholde solvarme, men vi anbefaler det ikke. Det vil som regel kræve en veksler, som du selv må betale.

 

Kan ejendomme med gulvvarme tilsluttes uden problemer?

Ja. Gulvvarmeanlæg, der er forskriftsmæssigt udført med blandesløjfe, vil også fungere med fjernvarme.

 

Nedkøling i enstrengede anlæg?

Vi anvender units med blandesløjfe og elektronisk varmestyring, det giver en fornuftig varmefordeling og nedkøling, også for enstrengede anlæg.

 

Hvorfor skal der være en varmtvandsbeholder i unit'en?

Varmtvandsbeholdere giver mulighed for mindre fjernvarmeledninger og mindre varmetab i nettet. En standardunit har en varmtvandsbeholder på 110 l.

 

Hvornår trykprøves der og ved hvilket tryk?

Trykprøvning sker som noget i første fase af installationen - der anvendes et tryk på 9 bar (1½ x normaltryk). Læs mere i regulativet

 

Hvad sker der i tilfælde af sætningsskader på bygninger under sprængning eller gravning?

Entreprenøren (eller Bornholms Energi & Forsyning) er ansvarlig, og det køres som en sag gennem vores forsikringsselskab. 

 

Hvor dybt skal fjernvarmerørene ligge ?

Fjernvarmerør skal kun ca. 0,5 meter ned i mindre veje, og kan eventuelt ligge højere i fortov og haver. Derfor ligger fjernvarmerør normalt ovenover vand og kloak.

 

Vil man samtidig med fjernvarmen renovere vand og kloak?  

Normalt kun i det omfang det er påkrævet – altså hvor der er gamle og dårlige rør.  

 

Hvad er tilslutningsudgifterne og varmeprisen for erhvervsejendomme ?

Der er samme takster for bolig og erhverv. Da der er forskellige typer erhvervsarealer, fastsættes erhvervsarealet til opkrævning af rumafgift ofte individuelt.

 

Hvordan beregnes m2-afgiften (rumafgiften) for boliger?

Der anvendes boligarealet i BBR (Bygnings- og Boligregistret) = areal til beboelse (felt 312). Der bliver højst opkrævet rumafgift af 175 m2 pr. boligenhed.Rumafgiften: Hvad med tagetage og kælder?

Fra tagetage medregnes den del der er udnyttet til beboelse - fra kælderetage medregnes kun den del der eventuelt må anvendes til beboelse (jævnfør BBR).Rumafgiften: Hvad med udestuer ?

Arealet af lukkede altaner, terrasser (udestuer) og indgangspartier, der ikke opfylder bygge-lovgivningens krav til beboelse, medregnes ikke.

 

Kan varmeprisen ikke låses fast over en længere årrække? 

Varmeprisen skal dække de faktiske udgifter. Ifølge reglerne må der hverken ophobes over- eller underskud.

  

Kan man få ”indefrosset” tilslutningsbidraget i ejendomsskatterne?

Nej – det kan man ikke. 

 

Tillægspriser for forbrugerønsker til unit

Avanceret varestyring (ECL 310)   1.500,00 kr.
Unit med varmeveksler   5.000,00 kr.
Stor varmtvands-beholder (160   625,00 kr.


Alle priser gælder i 2016 og er inklusiv moms.

 

Hvad indebærer varmestyring?

Elektronisk varmestyring indgår i det anlæg, som fordeler og styrer din fjernvarme (fjernvarme-uniten). Fremløbstemperatur reguleres automatisk efter udetemperatur: Bedre afkøling og mindre forbrug.

 

Hvad med varmemålerne?

Nye målere er med fjernaflæsning og lækagekontrol, via et radionetværk.