Ofte stillede spørgsmål | Bornholms Energi og Forsyning

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en lang række af de spørgsmål, der ofte rejser sig, når man gerne vil have fjernvarme:

Hvordan får jeg fjernvarme, og hvor lang tid tager omstillingen?

Du indgår en aftale med Bornholms Energi & Forsyning, der leverer stikket fra hovedledningen og frem til hovedhaner i dit fyrrum. Samtidig aftaler du nærmere om pris på levering og installering af fjernvarme unit med din vvs-installatør.

Hvornår opkræves de faste afgifter?

De faste afgifter opkræves senest 2 måneder efter at stikledningen er etableret, hvorved ejendommen er at betragt som fjernvarmeforsynet.

Hvordan behandles ønsker fra ejendomme uden for forsyningsområdet om at komme med?

Ønsker om at blive tilsluttet fjernvarme vil blive vurderet i hvert tilfælde – men som hovedregel er det ikke muligt at tilslutte ejendomme, der ligger mere end 100 meter fra nærmeste hovedledning.

Bemærk at tilslutningsbidraget indeholder 10 meter stikledning, og at der er en merpris for længere stik.

Kan ejendomme tæt på transmissionsledninger blive tilsluttet denne?

Som udgangspunkt kan man ikke.

Hvad hvis en ejendom sælges efter tilmelding til fjernvarme?

Hvis der er tegnet aftale om tilslutning til fjernvarme, skal denne forpligtelse fremgå ved et evt. salg og indgå i skødet. Hvis ikke hæfter sælger for evt. forpligtelser overfor Bornholms Varme.

 

Kan man stole på, at prisen for tilslutning ikke stiger efter tilmelding?

Ja – prisen for tilslutning fremgår af den underskrevne aftale. Prisen for stikledning og opsætning af måler er 25.000 kr. inklusiv moms (2018). Læs mere om priser her 

 

Tilsluttes ejendomme direkte, altså uden veksler?

Ejendomme tilsluttes generelt direkte. Bornholms Varme kan dog vurdere, at det er nødvendigt at anvende en unit med veksler, og i så fald koster det ikke ekstra. Hvis du derimod kræver veksler, og det ikke er nødvendigt, må du betale merpris (5.000 kr.)

 

Jeg har solvarme, kan mit hus tilsluttes uden problemer?

Ja, det er muligt at bibeholde solvarme, men vi anbefaler det ikke. Det vil som regel kræve en veksler, som du selv må betale.

 

Kan ejendomme med gulvvarme tilsluttes uden problemer?

Ja. Gulvvarmeanlæg, der er forskriftsmæssigt udført med blandesløjfe, vil også fungere med fjernvarme.

 

Hvorfor skal der være en varmtvandsbeholder i unit'en?

Varmtvandsbeholdere giver mulighed for mindre fjernvarmeledninger og mindre varmetab i nettet.

 

Hvornår trykprøves der og ved hvilket tryk?

Trykprøvning sker som noget i første fase af installationen - der anvendes et tryk på 9 bar (1½ x normaltryk). Læs mere i regulativet

 

Hvad sker der i tilfælde af sætningsskader på bygninger under sprængning eller gravning?

Entreprenøren, der udfører grave- og sprængningsarbejdet er ansvarlig, og det køres som en sag gennem deres forsikringsselskab. 

 

Hvor dybt skal fjernvarmerørene ligge ?

Fjernvarmerør skal kun ca. 0,5 meter ned i mindre veje, og kan eventuelt ligge højere i fortov og haver. Derfor ligger fjernvarmerør normalt ovenover vand og kloak.

 

Hvad er tilslutningsudgifterne og varmeprisen for erhvervsejendomme ?

Der er samme takster for bolig og erhverv. Da der er forskellige typer erhvervsarealer, fastsættes erhvervsarealet til opkrævning af rumafgift individuelt på baggrund af de seneste års forbrug.

 

Hvordan beregnes m2-afgiften (rumafgiften) for boliger?

Der anvendes boligarealet i BBR (Bygnings- og Boligregistret) = areal til beboelse (felt 312). Der bliver højst opkrævet rumafgift af 175 m2 pr. boligenhed.Rumafgiften: Hvad med tagetage og kælder?

Fra tagetage medregnes den del der er udnyttet til beboelse - fra kælderetage medregnes kun den del der eventuelt må anvendes til beboelse (jævnfør BBR).Rumafgiften: Hvad med udestuer ?

Arealet af lukkede altaner, terrasser (udestuer) og indgangspartier, der ikke opfylder bygge-lovgivningens krav til beboelse, medregnes ikke.

 

Kan varmeprisen ikke låses fast over en længere årrække? 

Varmeprisen skal dække de faktiske udgifter. Ifølge reglerne må der hverken være over- eller underskud.

  

Kan man få ”indefrosset” tilslutningsbidraget i ejendomsskatterne?

Nej – det kan man ikke. 

 

Hvad indebærer varmestyring?

Elektronisk varmestyring indgår i det anlæg, som fordeler og styrer din fjernvarme (fjernvarme-uniten). Fremløbstemperatur reguleres automatisk efter udetemperatur: Bedre afkøling og mindre forbrug.