Om vores varme | Bornholms Energi og Forsyning

Vores varme: Affald, gylle, halm og flis

Vores varmeværker leverer varme og varmt vand ved at udnytte naturens egne ressourcer: Affald, gylle, halm og flis.