Priser | Bornholms Energi og Forsyning

Priser

Her kan du se takster og gebyrer for fjernvarme

 

VARMEFORSYNING

Priser gældende pr 1. januar 2021.

Takster    Med moms   Uden moms
Fast afgift kr./enhed 2.675,00    2.140,00
Rumafgift (1) kr./m2 28,75   23,00
Variabel afgift  kr./MWh 670,00    536,00
Garantiprovision (2) kr./MWh  30,00    24,00 
         
Tilslutning        
Eksisterende enfamiliehus/boliger (3) kr./enhed 25.000,00    20.000,00
Etage- og flerfamiliehuse (4) kr./enhed 25.000,00    20.000,00
Erhverv (5) kr./enhed  25.000,00   20.000,00
Byggemodning (6)        
         

Du kan finde en oversigt over vores gebyrer for fjernvarme her

(1) Rumafgiften for boliger beregnes ud fra boligarealet i BBR, dog max 175 m2 pr. bolig. For erhverv beregnes rumafgiften ud fra hidtidigt forbrug/estimeret forbrug omregnet til helårsopvarmede kvm.

(2) Garantiprovision er et beløb, der tilfalder Bornholms Regionskommune for at stille garanti for belåning.

(3) I område med eksisterende fjernvarmeforsyning, stikledning <10 meter. For stikledning >10 meter opkræves yderligere kr. 600 + moms pr. meter.

(4) I område med eksisterende fjernvarmeforsyning, stikledning <10 meter. For stikledning >10 meter opkræves yderligere kr. 800 + moms pr. meter. Der opkræves 1 standardbidrag for første bolig og 40% af standardbidraget for de efterfølgende enheder på samme ejendom. 

(5) I område med eksisterende fjernvarmeforsyning, stikledning <10 meter. For stikledning >10 meter opkræves yderligere kr. 800 + moms pr. meter. Såfremt stikledning grundet kapacitet eller stiklængde skal udføres i dimension større end Ø 32 beregnes tilslutningsbidraget som de faktiske omkostninger for udførelsen. 

(6) Ved nyudstykninger og byggemodning hvor der skal etableres nyt forsyningsnet opkræves de faktiske omkostninger til etablering. 

Hent priser på varme 2021 her (.pdf)

Hent priser på varme 2020 her (.pdf)