Priser

Her kan du se takster og gebyrer for fjernvarme

 

VARMEFORSYNING

Priser gældende fra 1. januar 2018

Takster    Med moms   Uden moms
Fast afgift kr./enhed 2.875,00    2.300,00
Rumafgift (1) kr./m2 28,75   23,00
Variabel afgift (2)  kr./MWh 670,00    536,00
Garantiprovision (3) kr./MWh  30,00    24,00 
         
Tilslutning        
Bolig mv. (4) kr./enhed 25.000,00    20.000,00
Bolig mv. i anlægsfasen (5) kr./enhed 17.000,00    13.600,00
Udskiftning af eksisterende fjernvarmeunit   18.000   14.400,00

(1) Rumafgiften for boliger beregnes ud fra boligarealet i BBR, dog max 175 m2 pr. bolig.

(2) Inklusiv generel serviceordning. Klik her for at læse mere. 

(3) Garantiprovision er et beløb, der tilfalder Bornholms Regionskommune for at stille garanti for belåning.

(4) Tilslutningsbidraget er ordinær pris for stikledninger, der etableres efter at ledningsnettet er anlagt.

(5) Tilslutningsbidraget er særpris for stikledning der etableres samtidig med ledningsnettet i området.

 

Du kan finde en oversigt over vores gebyrer for fjernvarme her

Lavenergihuse i henhold til bygningsreglementet kan få reduktion i rumafgiften. Send ansøgning herom til BEOF.