Priser

Her kan du se takster og gebyrer for fjernvarme

 

VARMEFORSYNING

Priser gældende fra 1. maj 2018

Takster    Med moms   Uden moms
Fast afgift kr./enhed 2.875,00    2.300,00
Rumafgift (1) kr./m2 28,75   23,00
Variabel afgift (2)  kr./MWh 670,00    536,00
Garantiprovision (3) kr./MWh  30,00    24,00 
         
Tilslutning        
Eksisterende enfamiliehus/boliger (4) kr./enhed 25.000,00    20.000,00
Etage- og flerfamiliehuse (5) kr./enhed 25.000,00    20.000,00
Erhverv (6) kr./enhed  25.000,00   20.000,00
Byggemodning (7)        
Udskiftning af eksisterende fjernvarmeunit standard  kr. 18.000,00    14.400,00 
Udskiftning af eksisterende fjernvarmeunit m/veksler kr.  23.000,00   18.400,00

Du kan finde en oversigt over vores gebyrer for fjernvarme her

(1) Rumafgiften for boliger beregnes ud fra boligarealet i BBR, dog max 175 m2 pr. bolig. For erhverv beregnes rumafgiften ud fra hidtidigt forbrug/estimeret forbrug omregnet til helårsopvarmede kvm.

(2) Inklusiv generel serviceordning.

(3) Garantiprovision er et beløb, der tilfalder Bornholms Regionskommune for at stille garanti for belåning.

(4) I område med eksisterende fjernvarmeforsyning, stikledning <10 meter. For stikledning >10 meter opkræves yderligere kr. 600 + moms pr. meter.

(5) I område med eksisterende fjernvarmeforsyning, stikledning <10 meter. For stikledning >10 meter opkræves yderligere kr. 800 + moms pr. meter. Der opkræves 1 standardbidrag for første bolig og 40% af standardbidraget for de efterfølgende enheder på samme ejendom. 

(6) I område med eksisterende fjernvarmeforsyning, stikledning <10 meter. For stikledning >10 meter opkræves yderligere kr. 800 + moms pr. meter. Såfremt stikledning grundet kapacitet eller stiklængde skal udføres i dimension større end Ø 32 beregnes tilslutningsbidraget som de faktiske omkostninger for udførelsen. 

(7) Ved nyudstykninger og byggemodning hvor der skal etableres nyt forsyningsnet opkræves de faktiske omkostninger til etablering.