Serviceordning

Serviceordningen er gratis og kvalitetssikrer dit fjernvarmeforbrug. Du har også mulighed for at købe et hovedeftersyn.

Som fjernvarmekunde hos Bornholms Energi & Forsyning er du omfattet af vores serviceordning. Udgifter til serviceordningen er indeholdt i den ordinære fjernvarmebetaling.

Det betyder, at du ved tilmelding til fjernvarmen får tilbudt et besøg, hvor vi introducerer fjernvarme og fjernvarme-uniten. Det er samtidig vores ambition at tilbyde dig vejledning, hvis du f.eks. flytter til et 'fjernvarmehus' eller køber hus for første gang.

Hvert 3. år bliver du tilbudt et servicebesøg. Det udføres af en vvs-installatør. Under servicebesøget vil vi justere din fjernvarmeunit og evt. rådgive dig om radiatoranlæg og termostater. Målet er at optimere din 'fjernvarmeøkonomi'. 

Eventuelle reservedele og reparationer er ikke inkluderet. Efter besøget vil du modtage en servicerapport.

I 2018 udfører vi serviceeftersyn i områderne Aakirkeby, Nylars, Vestermarie, Balka/Snogebæk, Gudhjem, Melsted, Østerlars samt Østermarie. Eftersynet udføres af Fl. Svendsen VVS, der tager kontakt til dig og aftaler nærmere tidspunkt forud for besøget.

Energitjek af din ejendom

BedreBolig Bornholm er et samarbejde mellem Bornholms Energi & Forsyning og Bornholms Regionskommune.

BedreBolig Bornholm tilbyder igen gratis og uvildig energirådgivning. I 2017-18 fokuserer vi på huse med størst potentiale for energirigtige forbedringer. Ring til BedreBolig Bornholms energikonsulenter på 5690 7490 om hør mere om mulighederne i din bolig eller se mere på hjemmesiden http://bedreboligbornholm.dk/bedrebolig-bornholm/