Serviceordning

Serviceordningen er gratis og kvalitetssikrer dit fjernvarmeforbrug. Du har også mulighed for at købe et hovedeftersyn.

Som fjernvarmekunde i Bornholms Energi & Forsyning er du omfattet af vores serviceordning. Udgifter til serviceordningen er indeholdt i den ordinære fjernvarmebetaling.

Det betyder, at du ved tilmelding til fjernvarmen får tilbudt et besøg, hvor vi introducerer fjernvarme og fjernvarme-uniten. Det er samtidig vores ambition at tilbyde dig vejledning, hvis du f.eks. flytter til et 'fjernvarmehus' eller køber hus for første gang.

Hvert 3. år bliver du tilbudt et servicebesøg. Det udføres enten af Bornholms Energi & Forsyning eller af en vvs-installatør.

Under servicebesøget vil vi justere din fjernvarmeunit og evt. rådgive dig om radiatoranlæg og termostater. Målet er at optimere din 'fjernvarmeøkonomi'. 

Din fjernvarmemåler vil få særlig opmærksomhed - måske skal den skiftes til en ny eller have nye batterier. På samme måde kan vi også tjekke din vandmåler. Udgifterne til udskiftning af målere afholdes af Bornholms Energi & Forsyning.

Eventuelle yderligere reservedele er ikke inkluderet. Efter besøget vil du modtage en servicerapport.

Servicebesøget sker inden for normal arbejdstid, det vil sige hverdage fra kl. 07.00 til kl. 15.00.


Hovedeftersyn

Du kan også bestille et hovedeftersyn, hvor vi både tjekker din installation, din bolig og dine forbrugsvaner.

Alle fjernvarmeinstallationer i huset bliver efterset, testet og justeret. Lige fra hovedinstallationens forskellige dele til radiatortermostaterne og gulvvarme.

Vi gennemgår også selve boligen for at vurdere dit energiforbrug. For eksempel tjekker vi isolering, vinduer og radiatorstørrelse.

Endelig får du en grundig vejledning i, hvordan gode vaner kan holde på varmen - og samtidig holde varmeforbruget nede.

Et hovedeftersyn koster 700 kr.