Sommerluk | Bornholms Energi og Forsyning

Sommerluk

Du kan spare på varmeregningen ved at sommerlukke for fjernvarmen. Samtidig gør du noget godt for miljøet.

Spar penge og nedsæt CO2-udledningen

De fleste af os skruer ned for termostaten på radiatoren, når den danske sommer banker på. Men der er faktisk penge at hente ved også at sommerlukke dit fjernvarmeanlæg.

Hvis du og alle andre fjernvarmebrugere sommerlukker, vil det samtidig kunne give massive besparelser på landets samlede CO2-regnskab.

Sådan sommerlukker du for fjernvarmen

Det tager kun 5 minutter at sommerlukke for fjernvarmen, for alt du behøver at gøre, er at dreje sommerventilen og slukke for cirkulationspumpen.

I denne film kan du se, hvordan du lukker for sommerventilen til det varme vand til radiatorerne (1:59 min.)

Hvis du glemmer at sommerlukke for fjernvarmen

Hvis du glemmer at lukke for fjernvarmeanlægget, giver det dårligere afkøling, da varmen løber rundt i rørsystemet uden at blive brugt. Det giver både en større belastning af rørene og højere varmetab. Hvis du lukker dit anlæg uden for fyringssæsonen, vil det derfor give store besparelser på CO2-udledning, energiproduktion og vedligeholdelse.