Vi giver tilbage | Bornholms Energi og Forsyning

Vi giver tilbage

Bornholms Energi & Forsyning er ejet af Bornholms Regionskommune og dermed af alle bornholmerne. Vi har et kundeforhold til stort set alle husstande i vores forsyningsområde, og derfor har vi et stærkt ønske om at give tilbage til det bornholmske samfund. 

Formål

BEOF-puljen har til formål at yde økonomisk støtte til formål og aktiviteter, som direkte eller indirekte bidrager til skabe fornyet energi i vores forsyningsområde. Initiativerne skal være borgernære og fremme kulturlivet, forenings- og fritidslivet, uddannelse eller bidrage til den grønne omstilling.

Hvem kan søge?

Ansøgerne kan være både fysiske og juridiske personer, herunder uddannelsesinstitutioner, foreninger og selskaber. Projekterne må gerne være etableret i et samarbejde mellem flere af de nævnte.

For at komme i betragtning til støtte kræves det at:

 • Ansøgningen lever op til støttepuljens overordnede formål
 • Ansøgningen skal være til fremadrettede initiativer
 • Initiativet skal foregå i BEOF´s forsyningsområde
 • Ansøgeren er indstillet på, at støtteformålets indhold og resultat kommunikeres eksternt samt er villig til at deltage i løbende kommunikation på fx sociale medier, når puljemidlerne er uddelt
 • Formålet ligger inden for reglerne i dansk lovgivning
 • At en platte/skilt med logo fra Bornholms Energi & Forsyning evt. kan opsættes på sted for støttet projekt

Vi støtter ikke

Det er ikke inden for støttepuljens formål at yde støtte til:

 • Politiske eller religiøse formål
 • Enkeltpersoner
 • Kommercielle organisationer
 • Formål, der er konkurrerende med BEOF’s virksomhed
 • Løbende drift

Sådan ansøger du

Der kan indsendes ansøgninger året rundt via vores online formular. Den 1. juni samler vi de indkomne ansøgninger, hvorefter en støttekomité vurderer, hvem der skal have tildelt midler. Vi kan støtte et formål helt eller delvist. Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristen, bliver behandlet på det efterfølgende bevillingsmøde. 

Uddeling af støtte vil ske senest to måneder efter fristens udløb. Støttemodtagere offentliggøres her på hjemmesiden. Alle ansøgere får direkte besked, uanset om de er udvalgt til at modtage bidrag eller ej.

Midler fra støttepuljen udbetales så vidt muligt den 1. bankdag i måneden efter støtten officielt er tildelt.

 

Der er lukket for yderligere ansøgninger i 2021. Vi skriver her på hjemmesiden, når vi åbner for ansøgninger igen.