Spildevand | Bornholms Energi og Forsyning

Vi sørger for spildevand, kloakker, septiktanke og klimatilpasning på Bornholm

Bornholms Energi & Forsyning A/S ejer, driver, vedligeholder og udvikler de offentlige kloakker og renseanlæg på Bornholm - og sørger samtidig for tømning af septiktanke uden for kloaksystemet.

Bornholms Energi og Forsyning modtager og håndterer spildevand fra ca. 22.300 ejendomme.

Cirka 17.000 ejendomme er tilsluttet kloaksystemet. Totalt set bliver der årligt renset 6,9 mio. m3 spildevand på vores otte renseanlæg.

Øens ca. 5.300 øvrige ejendomme har privat rensning. Her renses spildevandet på forskellige måder. Ejeren af ejendommen er selv ansvarlig for rensning og bortledning af spildevandet. Bornholms Energi & Forsyning sørger for tømning af septiktanke.

Vi har renseanlæg i Rønne, Tejn, Melsted, Svaneke, Nexø, Boderne og Vestermarie.

Bornholms Energi & Forsyning er også ansvarlig for gennemførelse af dele af Bornholms Regionskommunes spildevandsplan, herunder anlægsprojekter og udbygning af kloaksystemet

Slam fra renseanlæggene behandles på slamanlæg i tilknytning til renseanlæggene i Rønne, Tejn, Nexø, Svaneke og Boderne, hvorefter det udbringes på landbrugsjord.

Naturstyrelsen fører tilsyn med renseanlæggene. Læs den seneste rapport her (pdf).