El | Bornholms Energi og Forsyning

Sol, vind og biomasse er grundpillerne i den bornholmske el-produktion

I løbet af 2017 vil den el, vi producerer på Bornholm - under normale forhold - komme fra sol, vind og biomasse. 

Bornholms Energi & Forsyning sælger el til private og erhvervskunder på Bornholm - og i det øvrige Danmark. Faktisk er der 1.500 kunder uden for Bornholm, som har valgt at købe deres el på Bornholm. Bornholms Energi & Forsyning er prismæssigt konkurrencedygtige på sammenlignelige el-produkter.

Vi er 100 procent ejet af det bornholmske folk, og sammen med resten af det bornholmske samfund arbejder vi aktivt på at realisere målsætningen om, at vores ø i 2025 er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi. Denne vision blev vedtaget af Bornholms Regionskommune i 2008.

Bornholms Energi & Forsyning samarbejder med en lang række initiativer på Bornholm og deltager i en række udviklingsprojekter -  f.eks. Ecogrid 2.0, som udvikler fremtidens el-system. Begge dele giver 'mere Bornholm', skaber arbejdspladser og tiltrækker viden, kompetencer, netværk og besøgende fra hele verden.

Her kan du se elsystemet på Bornholm lige nu fordelt på forbrug og produktion.
Klik her for at se det i større format.