Driftsstatus

Her kan du se driftsforstyrrelser på Bornholm for de enkelte forsyningsarter. 

Spildevand

Ingen problemer