Tømningsordning | Bornholms Energi og Forsyning

Tømningsordning for septiktanke

Mange sommerhuse og fritliggende huse er ikke koblet på kloaknettet - og benytter sig i stedet af septiktanke.

På Bornholm har vi en ø-dækkende tømningsordning, der sikrer, at alle septiktanke bliver tømt regelmæssigt. Ordningen omfatter omkring 5.300 sommerhuse og huse i det åbne land.

Tømningsplanen offentliggøres løbende i Bornholms Tidendes udgivelse, Rytterknægten.

Hvis du har spørgsmål til tømning af din septiktank, skal du ringe til Bornholms Kloakservice på tlf. 5695 9105. De udfører opgaven på opdrag af Bornholms Energi & Forsyning.

Se mere om tømningsordningen på Bornholms Kloakservice's hjemmeside.

 

Bornholms Regionskommune har lavet en regulativ for kontrol og tømning af septiktanke (bundfældningstanke).
Den kan du downloade her. (pdf)